Het schadeformulier

Een aanrijding of schade komt altijd onverwacht. Zorg ervoor dat u altijd een Europees schadeformulier bij u heeft.  Download schadeformulier

Schadeformulier Autoschade van Jaarsveld

Als u bij een aanrijding betrokken bent staat veiligheid voorop: als de voertuigen nog kunnen rijden, verplaats deze dan naar de berm of een ander veilig punt buiten de doorgaande weg zodat u de rest van het verkeer niet onnodig hindert. Zorg dat beide partijen van de schrik zijn bekomen en zijn gekalmeerd alvorens u samen het schadeformulier invult. Laat u door de tegenpartij niet intimideren en houdt de volgende instructies in het achterhoofd:

Instructies en tips bij het invullen

• Schrijf duidelijk en in blokletters zodat ook het doordrukformulier leesbaar is.
• Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van u én van de tegenpartij juist en volledig zijn ingevuld.
• Geef duidelijk aan waar de schade zich op beide voertuigen bevindt.
• Noteer altijd de gegevens van eventuele getuigen op het schadeformulier!
• Noteer het aantal aangekruiste vakjes bij punt 12 om latere discussie te vermijden. Kruis alleen aan wat volledig juist is! Als de juiste toedracht hier niet bijstaat, kunt u deze bij punt 14 vermelden.
• Als de tegenpartij iets invult bij punt 14 waar u het niet mee eens bent moet u dit nadrukkelijk op het formulier aangeven!
• Onderteken het formulier nooit als u het niet eens bent met wat er op het formulier is ingevuld, tenzij u nadrukkelijk bij punt 14 heeft aangegeven waar u het niet mee eens bent. Dit in een later stadium pas aankaarten werkt nooit in uw voordeel en belemmerd een spoedige schadeafhandeling.
• Noteer elkaars gegevens en zorg dat het formulier altijd door beide partijen is ondertekend.

De medewerkers van Autoschade van Jaarsveld helpen u vanzelfsprekend graag bij het verder invullen en controleren van uw schadeformulier.

Schadeformulier Autoschade van Jaarsveld

contact
contact