Stappenplan bij schade

Als u schade rijdt, met of zonder schuld, is dit altijd vervelend. Vaak spelen emoties als boosheid, schrik en schaamte een rol tijdens de afhandeling van schade. Bedenk wel: een auto is vervangbaar, blikschade is te herstellen, een mensenleven niet. Probeer, wanneer u en de tegenpartij er zonder letsel vanaf komen, opgelucht te zijn dat erger is uitgebleven. Wij helpen u graag met de verdere afhandeling van de, nog altijd vervelende, schade aan uw auto en de administratieve afwikkeling.

In geval van een aanrijding is het zaak de volgende stappen in het achterhoofd te houden en rustig communicerend met de andere partij te doorlopen. Zo voorkomt u dat de situatie escaleert, u iets vergeet of later in een moeilijke situatie terecht komt omdat u stappen heeft overgeslagen of onvolledig of onjuist bent geweest.

Volg de volgende stappen bij schade- afhandeling:

  1. In geval van letsel direct de hulpdiensten inschakelen; bij blikschade beide partijen het schadeformulier volledig en ondertekend (laten) invullen
  2. Noteer de gegevens van eventuele getuigen op het schadeformulier
  3. Bij schade waarmee niet verder te rijden valt een sleepdienst inschakelen
  4. Meld de schade direct telefonisch bij uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon wanneer de schade uw schuld is of wanneer u casco verzekerd bent; geef direct aan dat u de schade laat herstellen door Autoschade van Jaarsveld. Bent u WA verzekerd en is de schade uw schuld? Dan hoeft u de schade niet te melden bij uw verzekeraar en dient u de kosten van het schadeherstel zelf te betalen. Is de schade de schuld van een andere partij? Meld dan de schade bij de verzekeraar van de tegenpartij.
  5. Meld de schade online of telefonisch bij Autoschade van Jaarsveld
  6. Autoschade van Jaarsveld beoordeelt de schade en zal een herstelafspraak zo spoedig mogelijk inplannen
  7. Wanneer van Jaarsveld uw auto herstelt kunt u gebruik maken van ons vervangend vervoer
  8. Autoschade van Jaarsveld stelt u op de hoogte wanneer uw schade hersteld is en u uw auto op kunt komen halen
  9. U kunt de schadekosten verhalen met de WA Verhaalservice (bij schuld door derden)
contact
contact