Total loss

Wat betekent het als uw auto total loss wordt verklaard en de verzekeraar het voertuig opeist? Om te voorkomen dat er in het criminele circuit op grote schaal auto’s omgekat worden (de chassisnummers van de total loss verklaarde auto’s worden hierbij gebruikt om gestolen auto’s te voorzien van een nieuwe identiteit) willen verzekeraars grip houden op auto’s die total loss worden verklaard. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen economisch en technisch total loss.

Economisch total loss

Uw auto wordt economisch total loss verklaard wanneer de reparatiekosten van de schade hoger zijn dan de dagwaarde van de auto. Het is in dit geval dus in principe niet meer rendabel om de schade aan de auto te laten herstellen. Regelmatig spreken we bij economisch total loss van “met behoud van restanten”. U blijft dan eigenaar van het voertuig en kunt zelfs beslissen of u de auto met bijvoorbeeld gebruikte onderdelen nog wilt laten herstellen.

Technisch total loss

Wanneer uw auto technisch total loss wordt verklaard is het niet meer verantwoord om deze te laten repareren: de constructie van de auto is dermate beschadigd dat de veiligheid van het voertuig in het geding is. Reparatie zal in dit geval dan ook niet meer plaatsvinden; u bent als eigenaar verplicht de auto af te dragen waarna deze zal worden gedemonteerd.

Total_loss_1

De rol van de verzekeraar bij total loss

In sommige gevallen kan de verzekeraar de restanten van het voertuig opeisen. Om omkatten tegen te gaan hebben de verzekeraars in hun bepalingen bij Uitgebreide Casco- verzekeringen opgenomen dat zij in het geval van total loss tegen betaling van de dagwaarde eigenaar worden van het voertuig. U moet daarom zorgen dat de diverse delen van het kentekenbewijs in het bezit komen van de verzekeraar of de schade- expert die de schade beoordeelt. Pas dan gaat de verzekeraar over tot betaling.

De auto blijft uw eigendom

Wanneer u WA of WA Beperkt Casco verzekerd bent, kan de verzekeraar de auto bij total loss niet opeisen. U blijft dan dus eigenaar. Als uw auto economisch total loss is verklaard, wil dit nog niet zeggen dat deze technisch niet meer te herstellen is. Wilt u het voertuig wanneer het economisch total loss is verklaard toch laten herstellen dan kan dit. De verzekeraar is in dit geval alleen niet verplicht de kosten hiervan te vergoeden en zal vaak enkel de dagwaarde uitkeren. Alle reparatiekosten die hoger zijn dan de dagwaarde zullen dus voor uw eigen rekening komen. Hierover met een verzekeraar in discussie gaan is in de praktijk zinloos.

contact
contact